Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw wilsverklaring voor uw aankoop op afstand binnen 14 dagen te herroepen, zonder vermelding van reden. 

De herroepingstermijn duurt 14 dagen en begint op de dag waarop de aankoopovereenkomst werd voltrokken. 

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, neemt u contact op met ons:

Buro International NV, t.a.v. de boekhouding 
Galgenveldstraat 6, B-8700 Tielt 
Tel: 00-32-51/40.44.11 – Fax: 00-32-51/40.09.91 
E-mail: info@burointernational.be

met een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing de aankoop te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. 

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, volstaat het dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht voor de afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die voortkomen uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden standaard levering) onmiddellijk en op zijn laatst binnen 14 dagen, vanaf de dag waarop uw mededeling met betrekking tot de herroeping van uw aankoop door ons ontvangen is, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

Werd het voorwerp van uw aankoop tijdens de herroepingstermijn reeds geleverd, dan dient u ons het voorwerp te retourneren. De kost van de retourzending is voor uw rekening, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met u.

Voorbeeldformulier voor herroeping (Als u de aankoopovereenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op).

 
- Aan Buro International NV, t.a.v. de boekhouding Galgenveldstraat 6 B-8700 Tielt Fax: 00-32-51/40.09.91 E-mail: info@burointernational.be

- Bij deze verklaar ik/wij (*) dat het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten wordt herroepen

- Besteld op / ontvangen op (*)

- Naam / namen (*) van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Datum

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier wordt ingediend op papier) 
_____________ 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.