Privacy

Buro International endeavours to act in accordance with the provisions of the applicable Belgian and European privacy legislation, including the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data..

Please review our privacy policy, together with our terms and conditions that apply to our various products and services.. This privacy policy applies to all our customers and prospects, job applicants, (prospective) suppliers, requests for advice or quotes and to all visitors and users of our websites, our presence on social media and of our (possible) mobile applications..

By requesting our price or advice, by using these websites, social media or mobile applications (if any), by making use of the products and services offered by Buro International and by participating in our actions, by applying for a job with us, by supplying or wanting to supply to us, you expressly agree with the way in which Buro International collects and processes personal data.. If you refuse to provide certain essential information, the Buro International may not be able to process your request..

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is Buro International NV, Galgenveldstraat 6, 8700 Tielt met ondernemingsnummer 0423.056.986 (hierna ‘Buro International’).

2. Veiligheid

Buro International spant zich in om technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

In order to guarantee this security, Buro International uses, among other things, encryption of the communication between the server of our websites and your computer for certain data..

The number of staff members who have access to your personal data is limited and only to the extent necessary for the performance of their duties..

3. Verzameling van Gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”).
Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • - u zich laat registreren via een My Buro International login,
 • - u een (online) formulier invult,
 • - u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Buro International, al dan niet online,
 • - gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online,
 • - een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • - u zich abonneert op een nieuwsbrief,
 • - u vrijwillig uw CV doorstuurt,
 • - u vrijwillig uw business card overhandigt,
 • - u tijdens beurzen e.d. vrijwillig uw gegevens nalaat,
 • - u deelneemt aan enquêtes,
 • - enzovoort.

 

Buro International kan uw Gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Buro International NV, verzamelt volgende categorieën van Gegevens:

 • - administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. For example: name, address, telephone number, language preference, e-mail address.
 • - Information about your purchases or deliveries and Information provided by using or offering our or your products and services. For example: the purchases or sales you have made, through which channel you make your purchases or sales,.
 • - Data supplied by third parties.
 • - Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: ip adres, localisatiegegevens…

 

4. Verwerking van Gegevens

Buro International kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

 • 1. Offering or purchasing products and services and optimising and improving the services offered or purchased by us..

For this reason, Buro International may process your Data in order to analyse, evaluate and improve its offer or purchase of products and services..

We may use your Information to inform you about our latest products, services, special offers, newsletters or personalized offers that we think you may find here.. If you wish to be kept informed of our offers, newsletters and products and services via electronic communication or if you wish to receive personalised offers, you can give your consent to this.. If you no longer wish to receive such communications, you may also withdraw your consent at any time by contacting us.. Our contact details can be found below.

 • 2. Setting up, maintaining, supporting and managing the products and services that you use or provide and to take care of the associated administration, e.g.. het leveren van uw bestelling, …

 

 • 3. De creatie en het beheer van uw My Buro International Login

Deze Gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de navigatie op onze websites tussen de verschillende producten, diensten, online-acties te vergemakkelijken door het voorafgaandelijk invullen van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, mailadres).

 • 4. Het realiseren van studies en statistieken

We kunnen uw Gegevens bijvoorbeeld anonimiseren en verder gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik of afname van  diensten, de verkoop of afname van producten en het verloop van acties en wedstrijden.

 • 5. Respecting our legal obligations.

In certain cases, we have a legal obligation to retain and/or disclose certain personal Information about you to governmental and/or judicial authorities.. Think for example of tax and accounting obligations.

Within the framework of the above-mentioned processing operations, Buro International may contact you, e.g. to inform you about its products and services, for its invoicing and administrative purposes.. You can be contacted by Buro International in various ways, e.g. by mail, post, social media, etc...

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door Buro International voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:

Buro International
Galgenveldstraat 6
8700 Tielt
Tel: +32 51 40 44 11

Mail: info@burointernational.be

Moest u zich reeds hebben laten registeren op de zogeheten “bel – me niet” lijst dan wordt hier rekening mee gehouden.  

Buro International zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

 • - u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
 • - in de gevallen die de wet bepaalt;
 • - indien wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of
 • - Op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.
 • - Suppliers and subcontractors that Buro International calls upon, such as ICT companies for the maintenance and management of our websites, companies responsible for the home delivery of the products ordered by you, consultants, marketing agencies,. We will ensure that these sub-contractors manage your Data securely, respectfully and with due diligence, and do not disclose it to third parties..

We would like to emphasize that companies belonging to Buro International are not regarded as third parties, insofar as they process the Data on behalf of Buro International..

5. Uw rechten

 • 1. In addition, you always have the right to access and consult your Data.. Om toegang te verkrijgen tot uw Gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Buro International op volgende wijze:
  • - per email aan info@burointernational.be
  • - schriftelijk naar volgend postadres: Buro International NV – Klantendienst – Galgenvelstraat 6 – 8700 Tielt;
 • 2. You always have the right to have erroneous, incomplete, inappropriate or obsolete information removed or corrected.. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:
  • - per email aan info@burointernational.be
  • - schriftelijk naar volgend postadres: Buro International NV – Klantendienst – Galgenvelstraat 6 – 8700 Tielt;
 • 3. As a customer, you have the right to object to the processing of your Data or to withdraw your previously given consent for a specific processing of Data..  U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:
  • – per email aan info@burointernational.be
  • - schriftelijk naar volgend postadres: Buro International NV – Klantendienst – Galgenvelstraat 6 – 8700 Tielt;
  • 4. When exercising this right, we ask you to indicate clearly which processing(s) you oppose or which consent you wish to revoke..
   However, we would like to point out that opposing certain processing operations or withdrawing your consent to certain processing of your Data may result in you no longer being able to use certain services or products offered by us..
 • If you wish to exercise your rights, we ask you to provide us with proof of your identity in order to prevent any unauthorised disclosure or processing of your Data.. We therefore ask you preferably to add a copy of the front of your identity card to your request.. This copy will only be used by us to carry out the rights you have requested..
 • 5. For the sake of completeness, we also inform you of your right to lodge a complaint with the privacy committee (commission@privacycommission.be) if Buro International does not respond to a request for access to your Data or refuses your request.. You also have this right if you are of the opinion that the processing carried out by Buro International is unlawful..

 

6. Cookies en andere technologieën

Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. A cookie is a text file that is placed by a website's server in your computer's browser or on your mobile device when you consult a website.. Cookies cannot be used to identify persons, a cookie can only identify a machine..

The first category of cookies are. Deze bestaan bij Buro International uit:

o Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de websites en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. For example: navigation on the websites, content of shopping cart, access to personal data...

o Functional cookies: make it easier for websites to function and provide a personalised browsing experience These cookies should make it possible to store data that will improve your experience on the site.. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

o Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de websites te verbeteren. For example: counting visitors, popular webpage. how long your visit to the websites lasts, which page...

The second category of cookies are. Hieronder vallen:

o Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. This is how we can make our advertisements efficient.
This includes cookies from social media sites such as facebook, twitter and pinterest..

o Cookies for website analysis: are for statistical purposes in order to adapt the websites to the wishes and interests of visitors and enable us to check how often our websites are visited, which page. and Adobe. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar Google and Adobe en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

This cookie stores, among other things, the following information : which page. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or to the extent that these third parties process the information on behalf of Google.. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt

o Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest. In this case, we recommend that you read the privacy policies of these third parties carefully and, if necessary, disable these cookies via the settings of your browser..

 

Beheer van cookies 
Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van uw browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (
https://support.google.com/,https://support.mozilla.org , https://support.microsoft.com/ , https://support.google.com/chrome/answer/95647 )

 

 

U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. You can also modify the cookies that have already been.

Please note that disabling cookies may result in our websites no longer functioning properly...

7. Bewaartermijn

Buro International bewaart uw Gegevens enkel zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacy beleid. In this context, an annual evaluation is carried out by Buro International NV.. Of course you always have the right to invoke your rights as explained above..

8. Risico’s verbonden aan gebruik internet en online applicaties en overige bepalingen

Het gebruik van onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

All information provided by Buro International on our websites, mobile applications (if any) and online services and products is for information purposes only.. Buro International tries of course to keep this information as complete and accurate as possible, but is not responsible for incomplete or incorrect information and excludes any liability for any direct or indirect damage of any nature whatsoever arising from or in connection with the use of or the (temporary) unavailability of this information..

The content and layout of these websites, mobile applications (if any) and online services and products is protected by copyright and other intellectual property rights (if any).. It may therefore not be reproduced, modified or used in any other way without written permission from Buro International..

Through our websites, mobile applications (if any) and online services and products, you can access websites, mobile applications and online services and products of third parties.. Buro International is not responsible for the content of these websites, mobile applications and online services and products and excludes all liability for any direct or indirect damages of any nature whatsoever arising from or related to the use or (temporary) unavailability of information given on these websites, mobile applications and online services and products..

Disputes relating to access to or use of our websites, mobile applications (if any) and online services and products are governed by Belgian law..

9. Wijzigingen

Buro International behoudt zich het recht haar privacy beleid te wijzigen. This policy was last amended and revised on 21.05.2018..

 

Bedrijfsgegevens  Verantwoordelijke Verwerker:

Firmanaam: Buro International NV
Maatschappelijke zetel:
Buro International NV
Galgenveldstraat 6
8700 Tielt
BE 0423.056.986

Websites:
www.burointernational.be - www.zitsta.be - www.mondialflash.be

Contact:
+32 51 40 44 11

info@burointerntional.be